Digitaalinen kehittäminen

Rippikoulun digitaalinen kehittäminen

vertaisoppiminen järjestö- ja paikallisseurakuntien rippikouluissa Oulun hiippakunnassa

Hankkeessa selvitetään, miten kirkon rippikoulutyön puitteissa nuorten toimintamahdollisuuksia voitaisiin vahvistaa digitaalisen nuorisotyön keinoin. Rippikoulun kehittämiseksi rippikoululaiset tuottavat sisältöä rippikouluun ja dokumentoivat sitä järjestö(SRK)- ja paikallisseurakuntien rippikoulussa (paikallisrippikoulu). Isoset ovat mukana dokumentoinnissa vertaisohjaajina ja tsemppaajina. Isosten mukanaolo vahvistaa prosessin pedagogista ja ohjauksellista luonnetta. Hankkeessa tunnistetaan digitaalinen nuorten sisällöntuotanto osaksi rippikoulun pedagogista prosessia. Lisäksi tuetaan nuorten osallistumismahdollisuuksia rippikouluun digitaalisten palveluiden kautta. Näin digitaaliselle rippikoulutyölle asetetaan ja isostoiminnan kehittämiselle arvioitavissa olevia pedagogisia tavoitteita.  Hankkeessa myös kehitetään yhteistyökumppaneiden erilaisissa toimintaympäristöissä syntyneitä toimintamalleja ja siirretään oppimistulokset strategisen suunnittelun välineiksi ja painopisteiksi.

Rippikoulutyön digitaalisesta kehittämisestä ovat mukana Oulun hiippakunnan pilottiseurakunnat

2017-2018 Karjasilta, Kiiminki, Keminmaa, Oulujoki, Oulunsalo, Kalajoki ja Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n järjestörippikoulupilottiryhmät.

2018-2019 Karjasilta, Oulujoki, Tuira, Tornio, Inari ja Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n järjestörippikoulupilottiryhmät.

2. vaiheen pilotit voivat hakea rahoitusta 10.1.19 mennessä nuorilähtöiseen digitaaliseen kokeiluun, joka toteutetaan seurakuntayhteysjaksolla.

Pilottiseurakunnat valitaan hankkeen alkaessa. Ohjausjärjestelmänä hankkeessa toimii Oulun hiippakunnan koulutustoiminta, josta ensimmäinen Rippikoulun kehittämiskoulutus (5op) toteutettiin Oulussa 2017 ja Kokkolassa 2018, (3op) Oulussa 2018 ja verkkokoulutuksena 2019. Lisäksi toteutetaan teemaan nivoutuvia muita henkilöstökoulutuksia vuosina 2017-2019.

Panel 1

Tutkittua tietoa

Tutustu tutkittuun tietoon rippikoulun kehittämikseksi.

Panel 2

Ilmoittaudu bloginkirjoittajaksi

This is a contact page with some basic contact information and a contact form.